Меню
Количка

Общи условия на сайта Фототапетите.ком

Общи условия на сайта Фототапетите.ком

Този сайт е собственост на Фирма ЖАКИ 3000 ООД със седалище ул. Цар Самуил 3-9 6300 Хасково и ЕИК 205875869 и ИН по ДДС - BG205875869 с управител Жанета Величкова. 

Телефон за контакт: +359885408300 и имейл адрес: office@fototapetite.com

ДЕФИНИЦИИ

Търговец/а/ът: ЖАКИ 3000 ООД

Онлайн магазин: https://fototapetite.com/

Сайт означава: https://fototapetite.com/

Интернет магазин означава: https://fototapetite.com/

Електронен магазин означава: https://fototapetite.com/

ЗЗП: Закон за защита на потребителя

Потребител / Клиент означава: всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образование, което пазарува или поръчва от онлайн магазин

Продукт/стока или артикул означава всяка стока, която предлага онлайн магазин fototapetite.com

Лични данни: означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД

Наложен платеж означава: наложен платеж по Закона за пощенските услуги 

Съдружници са всички търговски дружества и производители, с които онлайн магазин fototapetite.com работи и предлага тяхна стока.

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговеца предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина https://fototapetite.com/

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на https://fototapetite.com/

Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://fototapetite.com/

След натискане на бутона "поръчай", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в ПАЗАРСКАТА КОЛИЧКА. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Търговеца си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат  извършвани  в  български левове с ДДС.

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 14 /четеринадесет/ дневен срок от покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани.

Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – по банкова сметка в 15 дневен законно установен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Транспортните разходи са за сметка на магазина само в случаите на несъответствие или производствен дефект и при спазен 14 (четиринадесет) дневен срок след получаване на стоките. След приемане на върнати стоки и прегледа им, стойността им се възстановяват на клиента по банкова сметка в 15 дневен срок.

На рекламация не подлежат стоки, за които клиента е бил предварително предупреден за несъответствие, както и за стоки, за които не са спазени условията на експлоатация посочени на опаковката от производителя.

Продукти изработени по индивидуална поръчка не подлежат на връщане и замяна. Това не важи за случаите, когато продукта е по индивидуална поръчка и се установи производствен дефект. 

За анулиране моля свържете се с нас в рамките на 1 ден след покупката.

Условия за връщане

Купувачите носят отговорност за разходите за връщане. Ако артикулът не бъде върнат в първоначалното му състояние, купувачът е отговорен за всяка загуба на стойност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените стоки с или без регистрация на Интернет магазина https://fototapetite.com/

Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. 

Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата https://fototapetite.com/

Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://fototapetite.com/
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://fototapetite.com/

В сайта могат да бъдат закупени единствено стоките, които могат да бъдат добавяни във виртуалната количка и след това успешно поръчани . Цялата информация относно стоките, тяхната характеристика, размер, цвят, състав, наличност и др. се предоставя от производителя. Тя е описана в страницата на всеки продукт, както и върху самия продукт. Онлайн магазинът е търговец, който предлага стоката на своите съдружници и НЕ носи отговорност за грешна информация за стоката. Информация за наличност на продукт се предоставя от производителя, онлайн магазинът НЕ носи отговорност при липса на вече поръчан продукт .

Изображенията, картинките или снимките на продуктите качени в сайта имат информативен характер, те описват общите характеристики и вид на продуктите като целят потребителят да добие представа за вида на продукта. Въпреки, че в повечето случаи продуктите отговарят на 100% на снимките е възможно е явно несъответствие на нюанса продукта с показаната снимка, поради различните настройки на екраните, за което онлайн магазинът НЕ носи отговорност. 

Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговеца не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://fototapetite.com/

Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Търговецът не носи отговорност за вреди причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес на Търговеца събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговеца ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговеца не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца 

Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя.

ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговеца се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговеца има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя. Изработка на сайт

Общи условия на сайта Фототапетите.ком

Fototapetite.com предлага широка гама от картини, фототапети, паравани, рисуване по номера, картини върху акрилно стъкло, ръчно рисувани картини и аксесоари за интериорен дизайн. Нашата галерия се състои от над 10 000 оригинални мотива, които могат да бъдат изпълнени като ръчно изработени картини или като висококачествени дигитални щампи върху платно или акрил. Ние също така предлагаме широка гама от фототапети за стена и голяма колекция от репродукции на известни художници. Все още работим за разширяване на асортимента си: съвсем нови продукти скоро ще бъдат налични!

Можете да направите своята поръчка по бърз и сигурен начин, директно на нашия уебсайт. Всичко, което трябва да направите, е да добавите избрания продукт към пазарската си кошница и след това да следвате инструкциите. Ако имате нужда от по-подробна информация по този въпрос, не се колебайте да се свържете с нас по онлайн чата или телефона.

Правейки покупка на fototapetite.com, имате възможност да използвате най-популярните начини на плащане в света. Можете да избирате от бързи и сигурни видове онлайн плащания (плащане при доставка, кредитна карта, онлайн банкови преводи) или да извършите плащането си директно по нашата банкова сметка, като използвате традиционния банков превод.

Забележка: При плащане при доставка цената за доставка е 10 лв. При онлайн плащане - безплатна!

Цените за доставка на нашите продукти зависят от начина на плащане, който сте избрали. 

При плащане при доствака: 10 лева фиксирана сума за цялата страна

При онлайн плащане с карта или банков превод: безплатна доставка за цялата страна

Наясно сме наясно, че нашите продукти са доста крехки - затова правим всичко възможно, за да направим процеса на опаковане перфектен и точен във всеки детайл. Всяка рисунка и фототапет са опаковани в съответствие с изискванията на най-престижните превозвачи в света като DPD (Спиди в България) и UPS. Транспортните щети са доста редки, но ако се появят, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти възможно най-скоро. Ще се радваме да ви помогнем и да намерим най-доброто решение на проблема ви.

Съшо така Ви молим да следите за явни дефекти и нарушена или повредена опаковка при приемане на пратката от куриера. 

Да, разбира се, можете да се възползвате от политиката за връщане. Закупеният продукт може да бъде върнат на продавача в рамките на 14 дни от датата на получаване на стоката. В този случай, моля, първо се свържете с нашето обслужване на клиенти - за да можете да уредите всички подробности. Допълнителна информация по този въпрос е достъпна тук.

Стикерите за тапети могат да се нанасят върху всяка обикновена, несилициева повърхност, само ако тя не съдържа мазнини, но не препоръчваме да я прилагате върху грапави повърхности или структурни стени (стикерът не прилепва перфектно към стената и е по-податлив на повреди).
Да, разбира се, можете да го премахнете, просто не забравяйте, че след като бъде премахнат, не можете да го използвате повече. Освен това е възможно да остане малко петна от лепило и може да се наложи пребоядисване на стената.
Да, стикерите са устойчиви на влага и могат да се поставят и в банята. Просто трябва да се погрижите те да нямат никакъв контакт с водния поток.